COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại La Trobe University

australia

6862

142

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Information Technology

190 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

19 February 2021, 24 February 2021

A$35,600.00 (631,108,566 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies Program

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021, Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

19 February 2021, 24 February 2021

A$23,600.00 (418,375,341 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Information and Communication Technology

80 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

19 February 2021, 24 February 2021

A$28,650.00 (507,900,573 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Information Technology

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

19 February 2021, 24 February 2021

A$37,200.00 (659,472,996 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science (Research)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

19 February 2021, 24 February 2021

A$39,800.00 (705,565,194 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế