7 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại La Trobe University

australia

16092

208

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Information Technology

235 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$34,400.00 (568,606,193 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Information Technology

60 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$37,200.00 (614,888,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information and Communication Technology

113 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$28,650.00 (473,563,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information Technology

76 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$37,200.00 (614,888,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Information Technology (Computer Networks)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$37,200.00 (614,888,093 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Information Technology (By Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy 2021

A$38,200.00 (631,417,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Information Technology (By Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy 2021

A$38,200.00 (631,417,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế