32 khóa học Khoa học Máy tính tại La Trobe University

australia

30578

411

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Business Information Systems

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (504,064,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

169 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (529,586,722 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (529,586,722 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (548,728,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (548,728,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (548,728,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (548,728,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (548,728,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (571,060,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (571,060,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information Systems Management

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Biotechnology and Bioinformatics

70 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,821,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế