42 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại La Trobe University

31057

472

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Business Information Systems

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,600.00 (530,099,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

76 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$33,200.00 (556,940,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$33,200.00 (556,940,156 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science

35 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (577,070,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (577,070,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (577,070,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (577,070,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (577,070,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (600,555,951 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (600,555,951 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

185 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2019, Tháng Bảy 2019, Tháng Mười 2019

A$32,600.00 (546,874,972 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information Systems Management

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,000.00 (570,360,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế