38 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại La Trobe University

29161

447

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Business Information Systems

32 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$31,600.00 (526,447,506 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

118 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$38,400.00 (639,733,678 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

27 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$38,400.00 (639,733,678 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science

40 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (573,094,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (573,094,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (573,094,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (573,094,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$34,400.00 (573,094,753 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (596,418,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (596,418,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

215 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$32,600.00 (543,107,237 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Information Systems Management

8 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế