40 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại La Trobe University

australia

21921

263

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business Information Systems

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$34,200.00 (521,242,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (530,386,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (530,386,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Computer Science

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$36,200.00 (551,724,316 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$36,200.00 (551,724,316 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Commerce

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$35,600.00 (542,579,714 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Criminology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$36,000.00 (548,676,115 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,600.00 (557,820,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,600.00 (557,820,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,600.00 (557,820,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (582,206,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (582,206,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế