42 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại La Trobe University

australia

30384

401

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business Information Systems

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (503,092,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

176 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (528,565,882 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (528,565,882 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (547,670,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (547,670,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Commerce

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,600.00 (566,775,464 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity / Bachelor of Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (573,143,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (547,670,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (547,670,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (547,670,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (569,959,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (569,959,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế