23 khóa học Quản lý tại La Trobe University

australia

29966

404

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (472,155,708 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

122 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (514,780,876 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

198 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (514,780,876 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Sport Development and Management)

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (514,780,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Sport Management)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (514,780,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Analytics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (518,059,735 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Physical, Health and Outdoor Education

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,400.00 (498,386,580 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business Analytics

27 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (563,963,762 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Communication (Journalism Innovation)

35 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$30,400.00 (498,386,580 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Biotechnology Management

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$35,600.00 (583,636,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Analytics

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (563,963,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Analytics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (563,963,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường