22 khóa học Quản lý tại La Trobe University

29432

440

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,800.00 (478,600,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

132 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,400.00 (521,807,351 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

242 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,400.00 (521,807,351 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Sport Development and Management)

85 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,400.00 (521,807,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Sport Management)

38 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,400.00 (521,807,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Physical, Health and Outdoor Education

23 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$30,400.00 (505,189,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Communication (Journalism Innovation)

33 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,400.00 (505,189,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Biotechnology Management

26 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,600.00 (591,603,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Analytics

21 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,400.00 (571,661,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Analytics

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,400.00 (571,661,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Communication (Journalism Innovation)

33 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,400.00 (505,189,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Educational Leadership and Management

157 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,600.00 (491,894,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường