29 khóa học Quản lý tại La Trobe University

australia

16092

208

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (492,571,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Event Management)

109 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

193 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Sport Development and Management)

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Sport Management)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Analytics

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (558,688,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Physical, Health and Outdoor Education

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$32,600.00 (538,853,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Law and Management)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate of Strategic Communication

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 MONTHS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business Analytics

29 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$34,400.00 (568,606,193 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Communication (Journalism Innovation)

25 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Strategic Communication

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường