29 khóa học Kinh doanh tại La Trobe University

29472

444

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Business

148 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (521,262,941 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Agribusiness)

40 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$33,200.00 (547,656,002 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

118 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,400.00 (517,963,809 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

231 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,400.00 (517,963,809 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Human Resource Management)

82 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (521,262,941 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Marketing)

73 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (521,262,941 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)

453 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,000.00 (511,365,544 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business/Bachelor of Arts

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$31,600.00 (521,262,941 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$32,800.00 (541,057,737 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Agricultural Sciences

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$36,800.00 (607,040,387 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Agricultural Sciences

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$36,800.00 (607,040,387 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Biomedicine

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$38,400.00 (633,433,448 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường