33 khóa học Kinh doanh tại La Trobe University

australia

22106

267

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business

273 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Agribusiness)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Event Management)

117 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (502,953,106 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

211 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (502,953,106 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Human Resource Management)

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing)

173 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)

419 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business Analytics

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (515,145,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business/Bachelor of Arts

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$34,200.00 (521,242,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$34,600.00 (527,338,711 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce/Bachelor of Arts

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$35,000.00 (533,435,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce/Bachelor of Biomedicine

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$40,400.00 (615,736,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường