12 khóa học Kế toán tại La Trobe University

29340

441

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

178 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (519,328,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

103 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (519,328,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,600.00 (519,328,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,000.00 (509,467,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,000.00 (509,467,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Finance

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$33,400.00 (548,910,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting and Financial Management

208 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,000.00 (591,640,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

22 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 2.5 YEARS IF YOU'VE COMPLETED STUDY IN A RELATED DISCIPLINE

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,200.00 (594,926,985 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting

36 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,600.00 (601,500,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Business Analytics)

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,600.00 (601,500,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,600.00 (601,500,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Information Systems Management)

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$36,600.00 (601,500,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe là trong 3 trường đại học hàng đầu của bang Victoria về nghiên cứu Kế toán, Kiểm toán & Giải trình, Ngân hàng, Tài chính & Đầu tư, Du lịch. *

  • Top 150 bảng xếp hạng của QS về Kế toán và Tài chính
  • Kết hợp giữa học truyền thống và học trực tuyến (học kết hợp)
  • Đội ngũ giảng viên và các khóa học được quốc tế công nhận
  • Có cơ hội làm việc trong ngành trong quá trình học chính thức