12 khóa học Kế toán tại La Trobe University

australia

29946

401

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

197 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (515,080,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (515,080,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (515,080,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (505,300,654 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (505,300,654 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Finance

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,400.00 (544,420,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting and Financial Management

184 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,000.00 (586,800,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 2.5 YEARS IF YOU'VE COMPLETED STUDY IN A RELATED DISCIPLINE

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,200.00 (590,060,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (596,580,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Business Analytics)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (596,580,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (596,580,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Information Systems Management)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (596,580,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe là trong 3 trường đại học hàng đầu của bang Victoria về nghiên cứu Kế toán, Kiểm toán & Giải trình, Ngân hàng, Tài chính & Đầu tư, Du lịch. *

  • Top 150 bảng xếp hạng của QS về Kế toán và Tài chính
  • Kết hợp giữa học truyền thống và học trực tuyến (học kết hợp)
  • Đội ngũ giảng viên và các khóa học được quốc tế công nhận
  • Có cơ hội làm việc trong ngành trong quá trình học chính thức