12 khóa học Kế toán tại La Trobe University

australia

30526

408

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

193 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (504,064,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

107 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (504,064,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (504,064,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (494,493,626 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (494,493,626 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Finance

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,400.00 (532,777,004 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting and Financial Management

176 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,000.00 (574,250,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 2.5 YEARS IF YOU'VE COMPLETED STUDY IN A RELATED DISCIPLINE

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,200.00 (577,440,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,821,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Business Analytics)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,821,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,821,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (Information Systems Management)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,821,507 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường