69 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại La Trobe University

australia

28768

410

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

181 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (511,315,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (466,009,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity Studies

195 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (466,009,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business

168 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (511,315,814 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

98 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (511,315,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (511,315,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (501,607,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (501,607,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Agribusiness)

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (537,205,223 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

122 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (508,079,638 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

185 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (508,079,638 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Human Resource Management)

80 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019, 9 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (511,315,814 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe là trong 3 trường đại học hàng đầu của bang Victoria về nghiên cứu Kế toán, Kiểm toán & Giải trình, Ngân hàng, Tài chính & Đầu tư, Du lịch. *

  • Top 150 bảng xếp hạng của QS về Kế toán và Tài chính
  • Kết hợp giữa học truyền thống và học trực tuyến (học kết hợp)
  • Đội ngũ giảng viên và các khóa học được quốc tế công nhận
  • Có cơ hội làm việc trong ngành trong quá trình học chính thức