69 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại La Trobe University

australia

30384

418

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

179 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (496,946,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (452,913,221 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity Studies

170 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (452,913,221 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business

221 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (496,946,451 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

105 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (496,946,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (496,946,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (487,510,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (487,510,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Agribusiness)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,200.00 (522,108,296 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

122 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (493,801,220 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

199 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (493,801,220 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Human Resource Management)

86 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,600.00 (496,946,451 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

La Trobe thuộc top 400 trên các bảng xếp hạng QS World University Rankings, THE World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

  • Top 300 trong Bảng xếp hạng QS về kinh tế học
  • Quan hệ đối tác với nhiều tổ chức địa phương và quốc tế
  • Nhiều chương trình liên kết về ngành nghề và chuyên môn
  • Hỗ trợ tận tình từ tổ tư vấn nghề nghiệp của Trường