2 khóa học Khoa học về Đời sống tại La Trobe University

australia

22106

267

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Master of Science in Ecology, Environment and Evolution (By Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (582,206,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Ecology, Environment and Evolution (By Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (582,206,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các chương trình cấp bằng gắn liền với những xu hướng mới nhất và giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường biến đổi không ngừng.

  • Tiếp cận những tiện ích nghiên cứu được thế giới công nhận
  • Các nhà nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác trong nghề
  • Nhiều chương trình thực tập trong môi trường thực tế
  • Đào tạo đại cương và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực