8 khóa học Khoa học Môi trường tại La Trobe University

29361

442

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Science (Wildlife and Conservation Biology)

33 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$35,600.00 (587,245,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Wildlife and Conservation Biology)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

A$35,600.00 (587,245,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (590,544,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (590,544,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Urban, Rural and Environmental Planning

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

A$28,800.00 (475,075,086 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Outdoor Education and Environment (By Research)

68 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,800.00 (524,562,074 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Agricultural and Environmental Sciences (By Research)

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$37,600.00 (620,236,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Agricultural and Environmental Sciences (By Research)

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$37,600.00 (620,236,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các chương trình cấp bằng gắn liền với những xu hướng mới nhất và giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường biến đổi không ngừng.

  • Tiếp cận những tiện ích nghiên cứu được thế giới công nhận
  • Các nhà nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác trong nghề
  • Nhiều chương trình thực tập trong môi trường thực tế
  • Đào tạo đại cương và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực