94 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại La Trobe University

australia

30362

400

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

100 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (602,101,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (602,101,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (617,862,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (617,862,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (545,358,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (545,358,584 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

93 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (715,586,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (715,586,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$43,200.00 (680,910,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$43,200.00 (680,910,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (564,272,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (564,272,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các chương trình cấp bằng gắn liền với những xu hướng mới nhất và giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường biến đổi không ngừng.

  • Tiếp cận những tiện ích nghiên cứu được thế giới công nhận
  • Các nhà nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác trong nghề
  • Nhiều chương trình thực tập trong môi trường thực tế
  • Đào tạo đại cương và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực