7 khóa học Học sư phạm tại La Trobe University

null

16219

209

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$31,600.00 (522,324,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Primary)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$32,600.00 (538,853,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$32,600.00 (538,853,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Educational Studies

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$31,600.00 (522,324,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (Professional Doctorate)

23 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$35,200.00 (581,829,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education

64 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Research)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy 2021

A$34,000.00 (561,994,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017