384 khóa học tại La Trobe University

null

28289

348

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Accounting

209 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$32,200.00 (513,572,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences

222 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,200.00 (577,370,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$40,600.00 (647,548,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$40,600.00 (647,548,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,750,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,600.00 (583,750,437 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$48,000.00 (765,574,344 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$48,000.00 (765,574,344 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,800.00 (730,485,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (ACCELERATED)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,800.00 (730,485,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Archaeology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (475,294,072 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts / Bachelor of Health Sciences

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (574,180,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017