366 khóa học tại La Trobe University

null

21921

263

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Accounting

171 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$32,200.00 (490,760,303 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Agricultural Sciences

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$39,000.00 (594,399,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences

181 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$36,200.00 (551,724,316 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Archaeology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Aboriginal Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Ancient Societies and Human Origins

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Asian Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Chinese

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Crime, Justice and Legal Studies

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017