14 khóa học Y tại James Cook University

australia

4918

87

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Clinical Sciences (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,360.00 (583,782,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,480.00 (538,780,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$57,880.00 (904,426,079 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$32,720.00 (511,278,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Speech Pathology (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$35,280.00 (551,281,135 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Medical Science

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,480.00 (538,780,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Public Health and Tropical Medicine

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,280.00 (504,403,487 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,280.00 (504,403,487 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Tropical Medicine and Hygiene

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,280.00 (504,403,487 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Medical Science

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,480.00 (538,780,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Medical and Molecular Sciences)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$40,280.00 (629,410,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học James Cook được xếp trong top 30 trường đại học hiện đại nhất theo The Times Higher Education World University Rankings 50 under 50 năm 2018.

  • Được xếp trong Top 2% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Xếp hạng “đẳng cấp thế giới” trong 38 lĩnh vực nghiên cứu
  • JCU đã tăng vốn đầu tư trong tương lai lên 1,9 tỉ AUD
  • Top 3 về sự hài lòng của các nhà tuyển dụng tại Úc