1 khóa học Đa phương tiện tại James Cook University

australia

7946

123

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts Majoring in Multimedia Journalism and Writing

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,080.00 (470,539,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH