Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

186 khóa học tại James Cook University

australia

2047

51

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Advanced Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$39,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Bachelor of Business

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022, 13 Tháng Hai 2023, 29 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

18 September 2022, 19 February 2023, 4 June 2023

A$30,960.00 (516,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Bachelor of Laws

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$32,960.00 (549,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$37,840.00 (630,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts Majoring in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts Majoring in Archaeology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts Majoring in Criminology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts Majoring in Design and Creative Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts Majoring in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts Majoring in History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts Majoring in Human Geography

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

Hạn nộp đơn

31 July 2022, 26 February 2023

A$30,640.00 (510,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường James Cook University

Đại học James Cook (JCU) có mặt trong top 2 phần trăm đại học hàng đầu thế giới, theo Academic Ranking of World Universities, 2020.

  • Xếp hạng trong top 250% đại học hàng đầu thế giới
  • Đẳng cấp thế giới hoặc tốt hơn ở 83 phần trăm nghiên cứu
  • Top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới về UN SDG
  • Được đánh giá 5 sao về việc làm, hỗ trợ sinh viên và kỹ năng

Tư vấn du học