246 khóa học bậc đại học tại Griffith University

australia

10303

223

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Criminology and Criminal Justice

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$30,000.00 (457,230,096 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Criminology and Criminal Justice (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$30,000.00 (457,230,096 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Criminology and Criminal Justice/Bachelor of Information Technology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$30,500.00 (464,850,598 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Health Science

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$53,000.00 (807,773,170 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Health Science (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$53,000.00 (807,773,170 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Hygiene

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$34,500.00 (525,814,610 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Forensic Science/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$31,500.00 (480,091,601 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (495,332,604 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Services/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$29,000.00 (441,989,093 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (495,332,604 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$33,000.00 (502,953,106 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (495,332,604 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

The Good Universities Guide đánh giá Griffith University 5 sao về trải nghiệm giáo dục tổng thể.

  • Thuộc top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới
  • Có nhiều môn học nằm trong top 300 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith làm việc tại 130 quốc gia