14 khóa học Công tác xã hội tại Griffith University

australia

10384

229

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Child and Family Studies (Honours)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$27,500.00 (429,711,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Services (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$27,500.00 (429,711,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$27,500.00 (429,711,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Social Work (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

A$27,500.00 (429,711,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Case Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

A$15,750.00 (246,107,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Human Services

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

A$14,500.00 (226,575,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Primary Maternity Care

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

A$14,500.00 (226,575,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Human Services

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 TO 1.5 YEARS FULL-TIME

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

A$29,000.00 (453,150,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (MPhil) in School of Human Services and Social Work (MPHILHSV)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 TO 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tư 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

A$30,500.00 (476,589,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Primary Maternity Care

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 120

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

A$29,000.00 (453,150,593 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Social Work

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Mười 2020

A$27,500.00 (429,711,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (School of Human Services and Social Work (PHDHSV))

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tư 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 12 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

A$30,500.00 (476,589,416 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

The Good Universities Guide đánh giá Griffith University 5 sao về trải nghiệm giáo dục tổng thể.

  • Thuộc top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới
  • Có nhiều môn học nằm trong top 300 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith làm việc tại 130 quốc gia