COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Griffith University

australia

9329

204

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (523,062,688 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Nursing (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (523,062,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Acute Care Nursing

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 40

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$14,750.00 (244,926,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$14,750.00 (244,926,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Infection Prevention and Control

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$14,750.00 (244,926,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Paediatric Nursing

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$14,750.00 (244,926,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Professional Nursing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$14,750.00 (244,926,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Advanced Nursing Practice

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$29,500.00 (489,852,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Infection Prevention and Control

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 TO 1.5 YEARS FULL-TIME; 3 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

A$29,500.00 (489,852,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Emergency Nursing

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các học xá của Đại học Griffith là một mạng lưới học tập và sáng tạo sôi nổi.

  • Thuộc top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có nhiều ngành học nằm trong top 50 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith đến từ hơn 130 quốc gia