48 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Griffith University

null

10097

219

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Acting

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$31,000.00 (496,171,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Animation (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$29,500.00 (472,163,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History and Theory

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Australian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Drama

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Gender Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (456,158,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Creative Industries

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$31,000.00 (496,171,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Design

178 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$29,500.00 (472,163,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Design (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$29,500.00 (472,163,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các học xá của Đại học Griffith là một mạng lưới học tập và sáng tạo sôi nổi.

  • Thuộc top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có nhiều ngành học nằm trong top 50 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith đến từ hơn 130 quốc gia