Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

381 khóa học tại Griffith University

australia

4766

58

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Acting

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Business (Honours)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

30 September 2022, 31 January 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Advanced Computer Science (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$33,000.00 (550,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Advanced Government and International Relations (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$29,500.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Advanced International Tourism and Hotel Management (Honours)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

30 September 2022, 31 January 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Animation

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$31,000.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Animation (Honours)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$31,000.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Architectural Design

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$35,000.00 (583,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

30 September 2022, 31 January 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (1023)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 28 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

14 August 2022, 13 November 2022

A$43,488.00 (724,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminal Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022, 7 Tháng Mười Một 2022, 6 Tháng Ba 2023

Hạn nộp đơn

30 September 2022, 31 January 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Griffith University

Các học xá của Đại học Griffith là một mạng lưới học tập và sáng tạo sôi nổi.

  • Thuộc top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có nhiều ngành học nằm trong top 50 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith đến từ hơn 130 quốc gia

Tư vấn du học