9 khóa học Kinh tế tại Flinders University

australia

7254

72

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (508,946,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Economics (Advanced Leadership)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (508,946,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Finance and Business Economics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (508,946,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Finance and Business Economics (Advanced Leadership)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (508,946,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in International Development

19 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$16,000.00 (258,512,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in International Development

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$32,000.00 (517,024,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (International Development)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$32,000.00 (517,024,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health and International Development

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$36,000.00 (581,652,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of International Development

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$32,000.00 (517,024,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Flinders University xếp hạng 1 tại Nam Úc về chất lượng giảng dạy, sự gắn kết trong học tập và dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

  • Nằm trong Top 300 – THE World University Rankings 2020
  • Mái nhà của hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Đặt tại Adelaide, một trong các đô thị đáng sống nhất thế giới
  • Trên 300 lựa chọn học tập