7 khóa học Công tác xã hội tại Flinders University

australia

7931

68

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Social Work

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$28,500.00 (446,251,715 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Palliative Care

26 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$18,000.00 (281,843,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Palliative Care in Aged Care

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Wellbeing and Positive Mental Health) - Basic Level Entry

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,000.00 (485,396,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Wellbeing and Positive Mental Health) - Progressive Level Entry

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$31,000.00 (485,396,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Palliative Care in Aged Care

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Work

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 104 tuần

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$34,000.00 (532,370,467 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Flinders University xếp hạng 1 tại Nam Úc về chất lượng giảng dạy, sự gắn kết trong học tập và dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

  • Nằm trong Top 300 – THE World University Rankings 2020
  • Mái nhà của hơn 5.000 sinh viên quốc tế
  • Đặt tại Adelaide, một trong các đô thị đáng sống nhất thế giới
  • Trên 300 lựa chọn học tập