8 khóa học Công tác xã hội tại Flinders University

australia

9525

79

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Social Work

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,000.00 (440,100,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Palliative Care

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,100.00 (278,730,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Palliative Care in Aged Care

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,200.00 (557,460,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Disability Policy and Practice

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,200.00 (557,460,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Wellbeing and Positive Mental Health) - Full Program Level Entry

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,800.00 (469,440,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Wellbeing and Positive Mental Health) - Progressive Program Level Entry

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,800.00 (469,440,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Palliative Care in Aged Care

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,200.00 (557,460,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Work

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - GRADUATE ENTRY: 2 YEARS; QUALIFIED SOCIAL WORKER ENTRY: 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,500.00 (513,450,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Flinders thuộc hệ thống các trường Đại học Nghiên cứu Sáng tạo danh tiếng của Úc với 90% công trình nghiên cứu có chất lượng thế giới trở lên.

  • Nằm tại thành phố Adelaide, nước Úc
  • Nơi học tập của hơn 4.800 học viên quốc tế từ hơn 90 nước
  • Phương pháp học tập thực tiễn và thực tế
  • Dịch vụ dành cho học viên quốc tế bậc nhất tại Úc