2 khóa học Hiệu Ứng Đặc Biệt (Phim/ Video) tại Flinders University

australia

2821

31

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Creative Arts (Visual Effects and Entertainment Design)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$30,500.00 (526,145,862 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (Visual Effects and Entertainment Design) (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022

A$29,000.00 (500,269,836 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH