13 khóa học Khoa học Trái đất tại Flinders University

australia

10614

62

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Science (Coasts and Oceans)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Geology)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Hydrology and Water Resources)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) (Hydrology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) (Palaeontology)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,900.00 (518,689,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Hydrology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Ocean and Climate Sciences)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (543,914,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Palaeontology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,900.00 (518,689,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Earth Sciences)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,300.00 (524,996,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Science (Groundwater Hydrology)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$18,250.00 (287,723,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Science (Groundwater Hydrology)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,500.00 (575,446,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Earth Sciences) (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,300.00 (524,996,158 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Flinders thuộc hệ thống các trường Đại học Nghiên cứu Sáng tạo danh tiếng của Úc với 90% công trình nghiên cứu có chất lượng thế giới trở lên.

  • Nằm tại thành phố Adelaide, nước Úc
  • Nơi học tập của hơn 4.800 học viên quốc tế từ hơn 90 nước
  • Phương pháp học tập thực tiễn và thực tế
  • Dịch vụ dành cho học viên quốc tế bậc nhất tại Úc