COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Flinders University

null

3742

67

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science (Animal Behaviour)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (650,860,981 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) (Animal Behaviour)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (650,860,981 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) (Marine Biology and Aquaculture)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (650,860,981 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Marine Biology and Aquaculture)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (650,860,981 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Certificate in Science (Aquaculture)

16 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$19,400.00 (345,937,069 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Science (Aquaculture)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$38,800.00 (691,874,139 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science (Aquaculture)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 104 tuần

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$38,800.00 (691,874,139 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH