5 khóa học trực tuyến tại Edith Cowan University (ECU)

australia

5041

17

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Graduate Certificate of Counselling (Accelerated and Online)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

A$9,900.00 (170,781,772 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Graduate Certificate of Cyber Security (Accelerated Online)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

A$12,630.00 (217,876,139 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education: Leading Education (Accelerated and Online)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

A$9,560.00 (164,916,539 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Counselling (Accelerated and Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

A$19,795.00 (341,477,290 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Cyber Security (Accelerated Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Một 2022, Tháng Ba 2022

A$24,960.00 (430,577,073 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Edith Cowan University (ECU)

Đại học Edith Cowan nằm trong nhóm 2,5% các trường đại học hàng đầu thế giới, theo Xếp hạng Đại học Toàn cầu của Times Higher Education năm 2021.

  • Thuộc top 100 trường đại học trẻ tuổi tốt nhất thế giới (THE)
  • Cung cấp một loạt chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn
  • Có hồ sơ nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Tận hưởng các mối quan hệ rộng khắp trong ngành