53 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Edith Cowan University (ECU)

12018

90

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Associate Degree in Criminology and Justice

66 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,400.00 (504,597,206 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology and Addiction Studies)

72 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,700.00 (542,773,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Children and Family Studies Double Major

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (536,134,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

48 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (536,134,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Professional Youth Work Major

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (536,134,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Psychology and Youth Work Double Major

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (536,134,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology, Criminology and Justice)

26 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,950.00 (530,325,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,500.00 (489,658,473 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts major in Politics and International Relations

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (490,488,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts major in Writing

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (490,488,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Media and Communication

38 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (490,488,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Politics and International Relations Major

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (471,400,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế