56 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Edith Cowan University (ECU)

australia

16167

58

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Associate Degree in Criminology and Justice

93 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,400.00 (498,386,580 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology and Addiction Studies)

93 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,700.00 (536,093,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Children and Family Studies Double Major

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,300.00 (529,535,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,300.00 (529,535,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Professional Youth Work Major

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,300.00 (529,535,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Psychology and Youth Work Double Major

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,300.00 (529,535,741 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology, Criminology and Justice)

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,950.00 (523,797,738 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,500.00 (483,631,714 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts major in Politics and International Relations

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,550.00 (484,451,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts major in Writing

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,550.00 (484,451,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Media and Communication

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,550.00 (484,451,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Politics and International Relations Major

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (465,597,989 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế