16 khóa học Y tại Edith Cowan University (ECU)

14153

78

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Health Science - Addiction Studies Major

52 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,050.00 (512,190,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,100.00 (529,510,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Occupational Therapy)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,950.00 (527,036,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Paramedical Science)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$32,600.00 (537,758,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Speech Pathology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,000.00 (560,852,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Counselling and Psychotherapy

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Critical Care Paramedicine

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Extended Care Paramedicine

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Counselling and Psychotherapy

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,150.00 (513,839,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Critical Care Paramedicine

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,000.00 (544,356,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Extended Care Paramedicine

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,000.00 (544,356,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Counselling and Psychotherapy

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,150.00 (513,839,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế