COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

29 khóa học Y tại Edith Cowan University (ECU)

australia

8060

16

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Health Science - Addiction Studies Major

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,850.00 (545,479,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Medical Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,700.00 (559,594,050 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Occupational Therapy)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (551,291,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Paramedical Science)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,700.00 (559,594,050 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Speech Pathology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,300.00 (586,162,314 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Neurological Rehabilitation

16 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL TIME - 0.5 YEARS; PART TIME - 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$16,000.00 (265,682,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Counselling and Psychotherapy

21 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$16,000.00 (265,682,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate of Critical Care Paramedicine

43 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$17,050.00 (283,118,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Disaster and Emergency Response

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$16,000.00 (265,682,635 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Exercise Medicine (Oncology)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$16,050.00 (266,512,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Extended Care Paramedicine

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$17,050.00 (283,118,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma of Counselling and Psychotherapy

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,000.00 (531,365,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế