16 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Edith Cowan University (ECU)

12018

90

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts (Acting)

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (514,556,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Arts Management)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$30,400.00 (504,597,206 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dance)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (514,556,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Music Theatre)

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (514,556,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Visual Art

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,500.00 (489,658,473 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (490,488,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Drama Education Major

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (479,699,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Visual Arts Education Major

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (479,699,317 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (514,556,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Performing Arts

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$30,600.00 (507,916,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sustainability (Humanities and Arts Major)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,550.00 (523,685,587 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Music

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế