17 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Edith Cowan University (ECU)

6755

79

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts (Acting)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (520,034,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Arts Management)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$30,400.00 (509,969,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dance)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (520,034,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Music Theatre)

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (520,034,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology) - Psychology and Writing Double Major

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (541,842,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,500.00 (494,871,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Visual Art

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,500.00 (494,871,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (495,710,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Drama Education Major

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (484,806,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Visual Arts Education Major

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (484,806,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$31,000.00 (520,034,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Performing Arts

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$30,600.00 (513,324,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Nằm ở Perth, 1 trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
  • Là nơi theo học của hơn 4000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Đạt tỉ lệ cao về độ hài lòng của sinh viên (GUG)
  • Được công nhận về các khóa học gắn liền thực tiễn