25 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Edith Cowan University (ECU)

australia

13217

30

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (Acting)

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Arts Management)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,300.00 (500,465,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dance)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,900.00 (510,059,356 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Music Theatre)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,900.00 (510,059,356 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,950.00 (478,880,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Drama Education Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,600.00 (489,273,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Visual Arts Education Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,600.00 (489,273,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Classical Performance: Instrumental Major

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Classical Performance: Vocal Major

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Composition and Music Technology Major

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Contemporary Music Major

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Jazz Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (510,858,822 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế