8 khóa học Marketing tại Edith Cowan University (ECU)

10035

85

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Aviation - Marketing Major

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (471,953,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Marketing

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Marketing, Advertising and Public Relations

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,100.00 (500,203,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Media and Communication Major in Advertising

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (491,063,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Media and Communication Major in Public Relations

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (491,063,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing and Innovation Management

29 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$27,400.00 (455,335,077 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration (Marketing Specialisation)

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration International (Marketing Specialisation)

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế