9 khóa học Marketing tại Edith Cowan University (ECU)

australia

8070

18

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Commerce Major in Marketing

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,550.00 (509,754,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Marketing, Advertising and Public Relations

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,750.00 (496,828,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media and Communication - Advertising Major

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,902,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media and Communication - Public Relations Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,902,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Media and Communication - Public Relations Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,902,920 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Hospitality Management - Marketing Specialisation

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,500.00 (476,632,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Marketing and Innovation Management

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,050.00 (469,361,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration (Marketing Specialisation)

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,000.00 (468,553,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration International (Marketing Specialisation)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,900.00 (483,095,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế