14 khóa học Quản lý tại Edith Cowan University (ECU)

10035

85

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Commerce major in Event Management

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Management

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Project Management

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Sport Business

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) - Sport Business Major

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,750.00 (544,241,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)/Bachelor of Commerce (Sport Business)

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,800.00 (528,454,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport, Recreation and Event Management

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,650.00 (442,871,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing and Innovation Management

29 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$27,400.00 (455,335,077 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Communication

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,550.00 (491,063,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Project Management

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation Specialisation)

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration (Project Management Specialisation)

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế