16 khóa học Quản lý tại Edith Cowan University (ECU)

australia

16245

68

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Commerce major in Event Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,650.00 (493,305,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,650.00 (493,305,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Project Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,650.00 (493,305,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Sport Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,650.00 (493,305,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Hospitality and Tourism Management Major in Event Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,650.00 (493,305,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) - Sport Business Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,750.00 (527,104,163 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)/Bachelor of Commerce (Sport Business)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,800.00 (511,814,118 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport, Recreation and Event Management

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$26,650.00 (428,925,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing and Innovation Management

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,400.00 (440,997,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Communication

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,550.00 (475,600,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Project Management

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$26,950.00 (433,754,418 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation Specialisation)

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$26,950.00 (433,754,418 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế