17 khóa học Quản lý tại Edith Cowan University (ECU)

australia

15372

34

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Commerce Major in Event Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce Major in Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce Major in Project Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce Major in Sport Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Hospitality and Tourism Management Major in Event Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) - Sport Business Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,950.00 (537,400,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)/Bachelor of Commerce (Sport Business)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (519,197,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Major in Environmental Management Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,650.00 (532,652,025 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport, Recreation and Event Management

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,550.00 (499,410,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Hospitality Management - Project Management Specialisation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,500.00 (466,960,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Marketing and Innovation Management

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,050.00 (459,837,781 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Communication

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,450.00 (481,998,638 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế