21 khóa học Kinh doanh tại Edith Cowan University (ECU)

10035

85

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,250.00 (502,696,572 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - International Business Major

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (471,953,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in International Business

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Management

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (509,343,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce/Bachelor of Arts (Psychology)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,050.00 (532,609,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,150.00 (484,416,697 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws/Bachelor of Commerce

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,500.00 (573,323,363 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science/Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,800.00 (511,836,510 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sustainability (Sustainable Business Management Major)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,550.00 (524,300,061 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Business

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Business

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$26,950.00 (447,856,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business by Research

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,950.00 (597,419,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế