59 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Edith Cowan University (ECU)

6755

79

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,300.00 (541,842,381 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,250.00 (507,453,003 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Human Resource Management Major

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (476,418,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - International Business Major

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (476,418,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Marketing Major

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (476,418,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Accounting

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Accounting and Finance

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Event Management

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Finance

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Hotel Management

57 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce major in International Business

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,650.00 (514,163,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Nằm ở Perth, 1 trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
  • Là nơi theo học của hơn 4000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Đạt tỉ lệ cao về độ hài lòng của sinh viên (GUG)
  • Được công nhận về các khóa học gắn liền thực tiễn