12 khóa học Khoa học đại cương tại Edith Cowan University (ECU)

australia

16232

70

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,850.00 (481,216,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Nursing)/Bachelor of Science (Midwifery)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$41,000.00 (660,966,707 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science/Bachelor of Commerce

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,800.00 (496,531,087 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts by Research

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,550.00 (476,379,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Biological Sciences) by Research

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (515,876,454 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Chemistry) by Research

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (515,876,454 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Computer Science) by Research

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,850.00 (513,458,284 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Mathematics and Planning) by Research

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,550.00 (492,500,803 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Teaching (Primary) - Science Specialisation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$29,800.00 (480,409,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Teaching (Secondary) - Science Education Specialisation

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$29,800.00 (480,409,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Integrated): Natural and Physical Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,250.00 (536,027,878 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Natural and Physical Sciences (By Research)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,250.00 (536,027,878 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế