43 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Edith Cowan University (ECU)

14919

77

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,850.00 (495,029,552 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (470,982,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Sports Science Major

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (470,982,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Biological Sciences Major)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,800.00 (560,535,975 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Health and Physical Education Major

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,900.00 (479,274,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Electrical and Renewable Energy) Honours

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,600.00 (457,715,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science - Nutrition Bioscience Major

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,050.00 (514,930,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biological Sciences)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (530,684,947 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biomedical Science)

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,350.00 (519,905,409 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (530,684,947 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Management)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (530,684,947 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) - Health Promotion Major

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,650.00 (541,464,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế