43 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Edith Cowan University (ECU)

6755

79

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$29,850.00 (500,742,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (476,418,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Sports Science Major

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,400.00 (476,418,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Biological Sciences Major)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$33,800.00 (567,005,339 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Biological Science Education Major

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (484,806,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Health and Physical Education Major

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,900.00 (484,806,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Electrical and Renewable Energy) Honours

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$27,600.00 (462,998,443 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science - Nutrition Bioscience Major

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,150.00 (522,550,779 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science - Occupational Safety and Health Major

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,150.00 (522,550,779 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biological Sciences)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,000.00 (536,809,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biomedical Science)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$31,600.00 (530,099,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$32,000.00 (536,809,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Nằm ở Perth, 1 trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
  • Là nơi theo học của hơn 4000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Đạt tỉ lệ cao về độ hài lòng của sinh viên (GUG)
  • Được công nhận về các khóa học gắn liền thực tiễn