43 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Edith Cowan University (ECU)

australia

16185

58

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$29,850.00 (486,555,630 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (462,920,599 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Sports Science Major

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (462,920,599 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Biological Sciences Major)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,800.00 (550,940,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary) - Health and Physical Education Major

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$28,900.00 (471,070,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Electrical and Renewable Energy) Honours

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,600.00 (449,880,582 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science - Nutrition Bioscience Major

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,150.00 (507,745,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biological Sciences)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (521,600,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biomedical Science)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$31,350.00 (511,005,661 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (521,600,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Environmental Management)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,000.00 (521,600,675 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) - Health Promotion Major

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$32,750.00 (533,825,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế