71 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Edith Cowan University (ECU)

null

8044

18

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,000.00 (484,181,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Creative and Professional Writing Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,375,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Historical and Political Studies Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,375,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Media and Communication

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$29,950.00 (483,375,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Aviation - Politics and International Relations Major

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,900.00 (498,707,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Aviation - Security Management Major

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,900.00 (498,707,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counselling - Professional Youth Work Major

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,650.00 (510,811,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Aviation Major)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,900.00 (563,265,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Biological Sciences Major)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$34,900.00 (563,265,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Criminology Major)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$34,900.00 (563,265,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Cyber Security Major)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,900.00 (563,265,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Law in Business Major)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,900.00 (563,265,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế