89 khóa học Y tế và sức khỏe tại Edith Cowan University (ECU)

null

15787

36

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (Psychology and Addiction Studies)

99 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,700.00 (515,536,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Psychology and Counselling)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,300.00 (509,230,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,300.00 (509,230,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Psychology) - Professional Youth Work Major

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,300.00 (509,230,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Psychology, Criminology and Justice)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,950.00 (503,712,530 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (447,744,471 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce Major in Health Management

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,650.00 (483,217,185 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Commerce/Bachelor of Arts (Psychology)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,050.00 (505,289,095 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Counselling - Family and Child Support Major

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,800.00 (485,582,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Counselling - Professional Youth Work Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,800.00 (485,582,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Criminology and Justice - Addiction Studies Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,850.00 (486,370,315 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science - Addiction Studies Major

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,150.00 (491,100,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế