67 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Edith Cowan University (ECU)

null

8081

17

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,500.00 (488,169,119 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,900.00 (494,571,337 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary) - Health and Physical Education Major

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$30,600.00 (489,769,674 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science - Nutrition Bioscience Major

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$32,850.00 (525,782,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biological Sciences)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,250.00 (548,189,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Applied Chemistry Major

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (531,384,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Data Science Major

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (531,384,091 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Forensic Science Major

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (531,384,091 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Human Biology Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (531,384,091 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biomedical Science) - Human Genetics Major

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,200.00 (531,384,091 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,250.00 (548,189,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Environmental Management)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$34,250.00 (548,189,913 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế