20 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Deakin University

australia

6103

73

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Master of Teaching (Secondary)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$30,200.00 (497,877,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020, 21 February 2021

A$30,200.00 (497,877,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Primary)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$30,400.00 (501,174,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science / Master of Teaching (Secondary)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$36,000.00 (593,495,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education (By Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Mười Một 2020, 24 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Năm 2021, 9 Tháng Sáu 2021, 7 Tháng Bảy 2021, 18 Tháng Tám 2021

A$32,000.00 (527,551,942 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Health Services (By Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Mười Một 2020, 13 Tháng Một 2021, 24 Tháng Hai 2021, 24 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Năm 2021, 9 Tháng Sáu 2021, 7 Tháng Bảy 2021, 18 Tháng Tám 2021

A$37,800.00 (623,170,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$15,200.00 (250,587,173 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education Research

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020, 21 February 2021

A$15,200.00 (250,587,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Teaching English to Speakers of other Languages

45 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$16,000.00 (263,775,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$30,400.00 (501,174,345 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Leadership and Management)

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$30,400.00 (501,174,345 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Research)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

21 February 2021

A$32,000.00 (527,551,942 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Deakin: trường đại học trẻ, năng động, có nhiều chương trình cấp bằng quốc tế, triển vọng việc làm tốt và trải nghiệm học tập đáng nhớ.

  • 24 lĩnh vực nghiên cứu thuộc top 1% các trường thế giới
  • Mức độ hài lòng sinh viên cao nhất bang Victoria 10 năm liền
  • Top 50 trường đại học trẻ trên toàn cầu (QS)
  • Chương trình học thực tế và đầy đủ thông tin trong ngành