12 khóa học Truyền thông tại Curtin University

australia

9650

156

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Digital and Social Media)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Communications

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Creative Arts (Screen Arts)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design (Digital Experience and Interaction Design)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Digital and Social Media

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$14,800.00 (225,566,847 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Digital and Social Media

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts (Professional Writing and Publishing)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Screen Arts)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Digital and Social Media

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (451,133,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Human Communication Science)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Bảy 2021

A$40,800.00 (621,832,931 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Medical Radiation Science)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,000.00 (579,158,122 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Professional Writing and Publishing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (454,181,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế