12 khóa học Nhân văn tại Curtin University

australia

9614

155

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (History)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Education) (Humanities and Social Sciences Education - Geography)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (486,962,397 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary Education) (Humanities and Social Sciences Education - History)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (486,962,397 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary Education) (Humanities and Social Sciences Education - Politics ...

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (486,962,397 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science/Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$32,300.00 (505,751,943 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (Humanities)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Laws/Bachelor of Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS, 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,700.00 (465,041,261 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Chinese)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Japanese)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Literary and Cultural Studies)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education (Secondary Education) (English Education)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$31,100.00 (486,962,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Social and Cultural Inquiry)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020, 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$29,600.00 (463,475,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019.

  • Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới (ARWU 2019)
  • Cộng tác với hơn 130 đơn vị đào tạo khắp thế giới
  • Trường đại học toàn cầu đích thực với khuôn viên quốc tế
  • Cung cấp nhiều khóa đào tạo được công nhận quốc tế