9 khóa học Nhân văn tại Curtin University

australia

8870

136

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science/Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,300.00 (513,754,462 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Humanities)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Chinese

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (473,990,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts Major in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (473,990,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Japanese

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (473,990,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts Major in Literary and Cultural Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (473,990,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Arts - Social and Cultural Inquiry Stream

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$14,800.00 (235,404,521 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Indigenous Australian Cultural Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts Major in Social and Cultural Inquiry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (470,809,043 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Curtin lọt vào top 1% trường đại học trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới danh giá Academic Ranking 2017.

  • Thuộc top 20 trường đại học trẻ toàn cầu
  • Có cơ sở khắp thế giới
  • Cung cấp các cơ hội học bổng cho sinh viên quốc tế